استاندارد ملی ایران ۱۴۴۲۷

استاندارد ملی ایران ۱۴۴۲۷

استاندارد ملي ايران ۱۴۴۲۷  یا Isiri ۱۴۴۲۷ ، الزامات سامانه لوله گذاري و اجزاء ساخته شده از پلي اتيلن (PE) را مشخص مي كند.

شرکت آبراه دشت مرکزی تولید کننده لوله پلی اتیلن به عنوان دارنده نشان استاندارد ایران 14427 که استاندارد اصلی مورد استفاده در تولید لوله های پلی اتیلنی و لوله پلی اتیلن آبراه دشت مرکزی برای کاربرد های مختلف لوله های پلی اتیلنی به کار می رود و کارخانه تولید لوله پلی اتیلن آبراه دشت مرکزی در راستای برآورده سازی مشخصات و الزامات استاندارد لوله پلی اتیلن PE100  و لوله پلی اتیلن PE80 می کوشد و به عنوان عضوی از صنعت لوله های پلی اتیلنی کشور در راستای به هنگام سازی و ارتقاء این صنعت گام بر می دارد.

استاندارد ملی ایران ۱۴۴۲۷

سامانه لوله گذاري مورد اشاره در اين استاندارد لوله های پلی اتیلن در آبرساني براي مصارف انساني از جمله آب آشاميدني و آب خام قبل از تصفيه، آبرساني

براي ساير مصارف، جمع آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي تحت فشار، جمع آوري و انتقال فاضلاب تحت خلأ استفاده مي شود.

الزامات و روش هاي آزمون اجزاء سامانه لوله گذاري در استاندارد ملي ایران 2-۱۴۴۲۷ استاندارد ملي ایران 3-۱۴۴۲۷ استاندارد ملي ایران 4-۱۴۴۲۷ ارائه مي شود.

الزامات كارايي سامانه در استاندارد لوله هاي پلي اتيلن استاندارد ملي ایران 5-۱۴۴۲۷ ارائه مي شود.

راهنماي ارزيابي انطباق در استاندارد لوله های پلی اتیلن استاندارد ملي ایران 7-۱۴۴۲۷ ارائه مي شود.

استاندارد لوله های پلی اتیلن استاندارد ملي ايران ، ويژگي هاي كلي سامانه لوله گذاري از جنس پلي اتيلن را مشخص مي كند.

اين استاندارد لوله هاي پلي اتيلن همراه با استاندارد ملي ایران 2-۱۴۴۲۷ تا  استاندارد ملي ایران 5-۱۴۴۲۷ براي لوله ها ، اتصالات  و شيرآلات پلي اتيلن ،

محل هاي اتصال آن ها با هم و محل هاي اتصال آن ها با اجزائي از جنس ساير مواد، تحت شرايط زير
كاربرد دارد:

استاندارد ملی ایران ۱۴۴۲۷ آبراه دشت مرکزی

الف- حداكثر فشار كاري  تا  25 بار (MOP)

ب- دماي كاري 20 °C به عنوان دماي مرجع؛

پ- مدفون در خاك؛

ت- محل تخليه  به دريا؛
ث- خوابانيده شده در بستر آب؛

ج- رو زميني، شامل لوله هاي معلق در زير پل ها.

استاندارد لوله هاي پلي اتيلن استاندارد ملي ایران ۱۴۴۲۷ در هفت بخش تدوین شده است که بخش ششم آن تا حال حاضر به تصویب نرسیده است ولی 6 بخش دیگر لازم الاجرا میباشند.

استاندارد ملي ايران به شماره 7174 سال 1382 (پلاستيك ها- لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني- مواد اوليه مورد مصرف – ويژگي ها) باطل و سری استانداردهای 14427 جايگزين آن مي شود.

اصلاحیه استاندارد لوله هاي پلي اتيلن در اسفند ماه سال 1392 با نام اصلاحیه استاندارد لوله هاي پلي اتيلن a-2-14427 تدوین گردید که برخی از مفاد استاندارد ملی ايران 14427-2 دچار تغییر گردیده است

متن کامل را از اینجا  دریافت نمایید

 دانلود استاندارد ملی ایران ۱۴۴۲۷

 استاندارد ملی ايران 14427-1

 اصلاحیه استاندارد لوله هاي پلي اتيلن a-14427-2

 استاندارد ملی ايران 14427-3

 استاندارد ملی ايران 14427-4

 استاندارد ملی ايران 14427-5

 استاندارد ملی ايران 14427-7

 

جدول وزن و ضخامت لوله پلی اتیلن بر حسب استاندارد ملی ایران 14427 و DIN 8074

 

 جدول ضخامت دیواره و وزن لوله های پلی اتیلنی بر اساس استاندارد ملی ایران 2-14427

 جدول وزن و ضخامت لوله پلی اتیلن بر حسب استاندارد DIN 8074

 

جدول استاندارد لوله های پلی اتیلن 14427

جدول وزن و ضخامت دیواره لوله های پلی اتیلن PE80 و PE100 بر اساس استاندارد ملی ایران 2-14427

 استاندارد DIN 8074 آلمان

گواهینامه ها

Abrah Dashte Markazi Co logo
 
Isiri 14427-2 abrah Dashte Markazi Co
 
tuv iso9001 2015 abrah Dashte Markaz Co

جستجو