آدرس:
شهرک صنعتی خیر آباد - خیابان ۳۰۴
اراک
مرکزی
۳۸۳۷۱۴۱۷۵۵
ایران
تلفن:
۰۸۶۳۳۵۵۳۴۱۷
نمابر:
۰۸۶۳۳۵۵۳۴۱۶
موبایل:
۰۹۱۸۱۶۱۳۷۸۶
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

فروش لوله پلی اتیلن شرکت آبراه دشت مرکزی

تماس با واحد فروش لوله های پلی اتیلنی شرکت آبراه دشت مرکزی

برای تماس با واحد فروش لوله های پلی اتیلنی شرکت آبراه دشت مرکزی می توانید از اطلاعات تماس استفاده کنید و شرکت هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و تمامی فروش شرکت در داخل کشور بوسیله واحد فروش شرکت صورت می پذیرد.

 

گواهینامه ها

Abrah Dashte Markazi Co logo
 
Isiri 14427-2 abrah Dashte Markazi Co
 
tuv iso9001 2015 abrah Dashte Markaz Co

جستجو