استاندارد DIN 8074 آلمان

استاندارد DIN 8074 آلمان

استاندارد DIN 8074 آلمان ابعاد لوله پلی اتیلن PE100 و لوله پلی اتیلن PE80 ساخته شده از پلی اتیلن را مشخص می کند این استاندارد مورد استفاده تولید کنندگان لوله پلی اتیلن و استفاده کنندگان این لوله می باشد.

شرکت آبراه دشت مرکزی تولید کننده لوله پلی اتیلن همواره کیفیت را , به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل پیشرفت  , در این واحد تولیدی مد نظر قرار داده , و به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت تولید لوله پلی اتیلن آبراه دشت مرکزی در این واحد همواره نیاز به استفاده از آخرین استاندارد لوله پلی اتیلن در تولید و تست لوله های پلی اتیلن احساس شده است و مطمئنا هنگامی که مبحث مورد نظر ما تولید لوله های آبرسانی یا فاضلابی تحت فشار باشد DIN 8074 و DIN 8075 در کنار ISIRI 14427  استاندارد ملی ایران ۱۴۴۲۷ برای کاربرد های مختلف لوله های پلی اتیلنی می تواند این نیاز را برآورده سازد.

استاندارد DIN 8074 آلمان

استاندارد DIN 8074 با این هدف ارائه شده است که اطلاعات استاندارد کلی به استفاده کنندگان در مورد ابعاد لوله های پلی اتیلنی تحت فشار ارائه دهد . در حقیقت استاندارد DIN 8074 آلمان به صورت خاص درباره بعد و منظر کیفیت لوله های پلی اتیلن بحث می کند و در کنار استاندارد DIN 8074 , استاندارد بازنگری شده دیگری ارائه می شود که DIN 8075 نام دارد. در DIN 8075 به صورت خاص درمورد کیفیت کلی و تست لوله های پلی اتیلنی اطلاعاتی جامع را ارائه می دهد.

فشار کاری مجاز لوله های پلی اتیلن بر اساس استاندارد DIN 8074 آلمان

 فشار کاری مجاز لوله های پلی اتیلن ساخته شده از مواد PE100, کاربرد آبرسانی, با ضریب ایمنی 1.25

 فشار کاری مجاز لوله های پلی اتیلن ساخته شده از مواد PE100, کاربرد آبرسانی, با ضریب ایمنی 1.6

 فشار کاری مجاز لوله های پلی اتیلن ساخته شده از مواد PE100, کاربرد آبرسانی, با ضریب ایمنی 2.0

 فشار کاری مجاز لوله های پلی اتیلن ساخته شده از مواد PE80, کاربرد آبرسانی, با ضریب ایمنی 1.25

 فشار کاری مجاز لوله های پلی اتیلن ساخته شده از مواد PE80, کاربرد آبرسانی, با ضریب ایمنی 1.6

 فشار کاری مجاز لوله های پلی اتیلن ساخته شده از مواد PE80, کاربرد آبرسانی, با ضریب ایمنی 2.0

جدول وزن و ضخامت استاندارد لوله پلی اتیلن بر حسب استاندارد DIN 8074 آلمان  و استاندارد ملی ایران ۱۴۴۲۷

جدول وزن و ضخامت استاندارد لوله پلی اتیلن بر حسب استاندارد DIN 8074

 جدول وزن و ضخامت استاندارد لوله پلی اتیلن بر حسب استاندارد ملی ایران 14427

 

استاندارد ملی ایران ۱۴۴۲۷

گواهینامه ها

Abrah Dashte Markazi Co logo
 
Isiri 14427-2 abrah Dashte Markazi Co
 
tuv iso9001 2015 abrah Dashte Markaz Co

جستجو